Privacy Policy

Bu web sitesi, aşağıda belirtilen işleme kuralları ve kriterlerine göre kullanıcılarından belirli Kişisel Verileri toplayabilir.

Kullanıcıların Kişisel Verilerinin İşlenmesi
Veri sahibi (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) tarafından sağlanan veya otomatik sistemler de dahil olmak üzere bu web sitesi (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) tarafından otomatik olarak toplanan Kişisel Veriler (kimlik verileri, adres verileri, gezinme verileri ve site aracılığıyla yapılan seçimler dahil) (bundan böyle toplu olarak “Veriler” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenir ve aşağıda belirtilen şekilde ele alınır.

Veri Sorumlusu
GUALCHIERI & C. S.r.l. – Via delle Fonti, 393/U – 59100 PRATO Veri Kontrolörüdür.

İşleme yöntemleri

Bu Site tarafından toplanabilecek Veriler, kimlik ve teslimat verileri, IP adresi ve Kullanıcının genel özellikleri veya Kullanıcının Siteye teknik erişim modu ile ilgili diğer Verilerdir. Yalnızca site tarafından sunulan ve veri sahibi tarafından açıkça talep edilen hizmetlerin sağlanması dışındaki işleme amaçlarıyla ilgili olarak, veri sahibinin bunların işlenmesine ilişkin rızası gerekebilir.

Sitenin belirli özellikleri nedeniyle, Sitenin teknik kullanımı için yararlı olan gezinme Verileri zorunlu olarak toplanır ve bunların elde edilmemesi, site tarafından sunulan hizmetlerin kullanılmasını imkansız hale getirir. Buna karşılık, Kullanıcı, açıkça belirtilmediği durumlarda, kişisel Veriler de dahil olmak üzere geri kalan Verileri serbestçe sağlayabilir. Ayrıca, belirli Verilerin (örneğin iletişim verileri veya adresler veya Kullanıcının davranışları veya tercihleri vb. hakkındaki veriler) sağlanmamasının Sitenin tüm hizmetleri sunmasını imkansız hale getirebileceğini lütfen unutmayın. Kullanıcı, kendi tercihiyle üçüncü taraflara atıfta bulunan veriler sağlarsa, Sitenin kendisi tarafından sunulan hizmetler için araçsal amaçlarla işlenmeleri konusunda Siteyi her türlü sorumluluktan muaf tutar.

İşleme yöntemleri

Veri Kontrolörü, Veri Sahiplerinin Verilerini yasal ve doğru bir şekilde işler ve Verilere yetkisiz erişimi, ifşayı, değiştirmeyi veya imha etmeyi önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır. İşleme, bilgisayar ve/veya telematik araçlar vasıtasıyla ve kesinlikle belirtilen amaçlarla ilgili organizasyonel yöntemler ve mantıklarla gerçekleştirilir. Veri Kontrolörüne ek olarak, bazı durumlarda, Sitenin iş organizasyonunda yer alan yönetici ve memur kategorileri (idari, ticari, pazarlama, hukuk, sistem yöneticileri) Verilere erişebilir.

Veri Sorumlusu ayrıca harici Veri İşleyicileri olarak atanacak harici kişilerden (üçüncü taraf teknik hizmet sağlayıcıları, posta kuryeleri, barındırma sağlayıcıları, BT şirketleri, iletişim ajansları gibi) yararlanabilir. Veri İşleyicilerin güncellenmiş listesi, yukarıda belirtilen adresle iletişime geçilerek Veri Kontrolöründen her zaman talep edilebilir.

Kullanıcı tarafından gönüllü olarak sağlanan veriler

Bu sitede belirtilen adreslere isteğe bağlı, açık ve gönüllü olarak elektronik posta gönderilmesi, taleplere cevap vermek için gerekli olan gönderenin adresinin ve mesajda yer alan diğer kişisel verilerin daha sonra alınmasını gerektirir. E-posta adresi, gönderen tarafından aksi açıkça belirtilmedikçe, Veri Kontrolörü tarafından benzer mesajların daha sonra gönderilmesi için kullanılabilir. Özel özet bilgiler, talep üzerine sitenin belirli hizmetler için oluşturulmuş sayfalarında raporlanabilir veya görüntülenebilir.

Veri depolama zamanı ve yeri
Veriler, Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetin yerine getirilmesi için gerekli süre boyunca işlenir ve Kullanıcı, meşru nedenlerle Site sunucularından kaldırılmasını her zaman talep edebilir. Veriler Avrupa Birliği topraklarında toplanır.

Toplanan Verilerin Amaçları
Veri Sahibinin Verileri aşağıdakileri sağlamak için toplanır

  • Site tarafından sağlanan hizmetin sağlanması ve daha genel olarak idari, muhasebe veya teknik amaçlar için
  • Kullanıcıdan gelen özel bilgi taleplerine yanıt
  • Kullanıcıyı Site tarafından sağlanan yeni ürünler veya hizmetler hakkında veya belirli ticari tekliflerle ilgili olarak güncellemek;
  • Sitede bakım olduğunda veya herhangi bir verimsizlik olduğunda Kullanıcıyı bilgilendirmek;
  • Kullanıcı’nın ilgi alanlarına ilişkin reklam mesajlarının gösterilmesi;

Site tarafından sağlanan hizmetlerin veya ilgili hizmetlerin Kullanıcı tarafından kötüye kullanımının veya her halükarda yürürlükteki mevzuata aykırı uygunsuz kullanımının önlenmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi. Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Site tarafından sunulan hizmetlerin doğrudan sağlanması dışındaki ticari amaçlarla işlenmesi, Kullanıcı veya İlgili Tarafın açık rızasını gerektirir. Bu amaçla Veri Sorumlusu, Kullanıcı veya İlgili Taraf tarafından sağlanan belirli hizmetler veya Verilerin işlenmesi ile ilgili olarak sunulabilecek özel Bilgilendirici Bildirimler sağlar.

Bu web sitesi tarafından sağlanan hizmetler
Verilerin Veri Sorumlusu tarafından başka amaçlarla veya ortakların ve üçüncü tarafların işbirliğinin gerekli olduğu hizmetler için kullanılması, her durumda Kullanıcıya özel bir bilgilendirme bildiriminin sunulmasından önce gerçekleşir ve bu bildirim, gerektiğinde herhangi bir onayın talep edilmesini de sağlayabilir.

Çerezlerin Kullanımı
Bu web sitesi Çerezleri kullanmaktadır. Bu aracın nasıl kullanılacağına ve haklarınızı nasıl kullanacağınıza ilişkin tüm ayrıntılar, buradan başvurabileceğiniz ve bu politikada açıklanmayan belirli hususlar için yönlendirildiğiniz Çerez Politikasında açıklanmaktadır.

Üçüncü taraf web siteleri
Bu site, kendi gizlilik politikaları olan diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu gizlilik politikaları, bu nedenle Üçüncü Taraf Sitelerinden sorumlu olmayan Sahibi tarafından benimsenenden farklı olabilir.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması
Verilerin atıfta bulunduğu kişiler, herhangi bir zamanda Veri Kontrolöründe Verilerin varlığının veya yokluğunun teyidini alma, içeriklerini ve kaynaklarını öğrenme, doğruluklarını doğrulama veya entegrasyonlarını, iptal edilmelerini, güncellenmelerini, düzeltilmelerini, anonim forma dönüştürülmelerini veya yasalara aykırı olarak işlenen Verilerin engellenmesini talep etme ve her durumda meşru nedenlerle işlenmelerine karşı çıkma hakkına sahiptir. Talepler, “Veri Sorumlusu” bölümünde belirtilen Veri Sorumlusuna info@gualchieriegualchieri.it e-posta adresinden iletilmelidir.

Tanımlar ve yasal referanslar
Kişisel Veriler
Kişisel veri, kişisel kimlik numarası da dahil olmak üzere, başka herhangi bir bilgiye atıfta bulunarak dolaylı da olsa, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir.

Navigasyon verileri
Bunlar, Site tarafından otomatik olarak toplanan verilerdir: Siteye bağlanan Kullanıcı tarafından kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya alan adları, URI (Uniform Resource Identifier) gösterim adresleri, talebin zamanı, talebin sunucuya gönderilmesinde kullanılan yöntem, yanıt olarak elde edilen dosyanın boyutu, sunucudan gelen yanıtın durumunu gösteren sayısal kod (başarılı, hata, vb.). ) menşe ülke, ziyaretçi tarafından kullanılan tarayıcı ve işletim sisteminin özellikleri, ziyaretin çeşitli zamansal çağrışımları (örn. her sayfada geçirilen süre) ve Site içinde izlenen güzergahın ayrıntıları, özellikle başvurulan sayfaların sırasına atıfta bulunarak Kullanıcının işletim sistemi ve bilgisayar ortamıyla ilgili diğer parametreler.

Kullanıcı
Site’nin hizmetlerini veya ürünlerini kullanan kişi anlamına gelir.

Veri sahibi
Kişisel Verilerin atıfta bulunduğu gerçek kişi.

Veri kontrolörü
Kontrolör tarafından kişisel verilerin işlenmesi ile görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi, kamu idaresi ve diğer herhangi bir organ, birlik veya kuruluş.

Veri kontrolörü
Gerçek veya tüzel kişi, kamu idaresi ve işlemeden sorumlu diğer herhangi bir organ, dernek veya kuruluş.

Contact us, we will find the best solution that suits your needs

* (required field)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms and Conditions apply.

Bize ulaşın, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulacağız.

* (gerekli alan)
Bu site reCAPTCHA ile korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ile Hüküm ve Koşulları geçerlidir.